ULF SENIOR

Med ULF Senior vil vi forberede mennesker med udviklingshæmning på et godt seniorliv.

Her på siden kan du læse mere om emner, der er relevante for et godt seniorliv. 

Der er uddannet seniorambassadører til at lave opsøgende arbejde, være igangsættere for aktiviteter og formidle aktiviteter.

Desuden har vi lavet et inspirationskatalog med forslag til aktiviteter for seniorer med udviklingshæmning. 

PENSION OG ØKONOMI

BOMULIGHEDER

ALDRING

LIVETS AFSLUTNING

INSPIRATIONS-

KATALOG

AKTIVITETS-KALENDER

BORGERVEJLEDERE

OM PROJEKTET

ulf mineegne.png