top of page
Logo SOS.png

Udviklingshandicappede har generelt svært ved at blive en del af civilsamfundet. De følger sjældent med i nyheder eller søger information og de har brug for at få forklaret og være i dialog om, hvordan samfundstendenser og ny viden påvirker dem, f.eks. omkring sundhed, miljø, økonomi, bolig, uddannelse, osv. og hvordan de kan få indflydelse hos kommunen, ved folketingsvalg, på lovgivning og i deres lokalsamfund.


ULF-projektet Sammen Om Samfundet som kører indtil december 2021 perioden handler om at give udviklingshandicappede mennesker bedre forudsætninger for at kunne udvikle sig gennem frivillige fællesskaber. 
Ved at deltage i SOS opnår deltagerne øget viden om civilsamfundet og samfundet, ligesom de udvikler selvværd og sociale kompetencer så de bedre kan blive integreret og fungere som aktive medborgere sammen med andre borgere. 

Deltagerne bliver bedre til at give udtryk for deres holdninger og meninger, hvilket har betydning i forhold til eksempelvis at deltage i borgermøder, beboerforeningsmøder, møder hos kommuner, samt engagerer sig som frivillige i idrætsforeninger, i deres egen lokalkreds, men også hos andre foreninger og i ULF´s landsdækkende arbejde.

 

Projektet skal løse det problem, at udviklingshæmmede ofte ikke træffer beslutninger omkring deres liv på et kvalificeret og oplyst grundlag eller deltager i samfundsdebatter og -udvikling. Projektet skal også fremme, at udviklingshæmmede går fra at være deltagere til at de engagerer sig som frivillige. 

bottom of page