top of page
Ikon10.png

Kursus

Kursus i mental sundhed er et 3 dages kursus, som primært afvikles på STU-skoler samt bosteder i Danmark. Den gennemsnitlige undervisningstid er 3-4 timer pr. dag og vil være en vekselvirkning mellem oplæg, fysiske øvelser samt opgaver. 

Kurset afvikles af en medarbejder fra ULF samt en frivillig borgervejleder. Med henblik på den efterfølgende implementering af projektet på skolen eller institutionen, forventes der deltagelse fra stedets medarbejdere.

Der udleveres undervisningsmateriale til borgere samt personale. Undervisningsmaterialet består af en kasse med informationsmateriale til personale, mappe med undervisningsmateriale til borgere, diverse plancher og introduktion til fysiske øvelser, spørgeskemaer mv.

Den indholdsmæssige del af kurset tager udgangspunkt i et helhedsorienteret fokus, hvor der arbejdes med psykisk og fysisk sundhed samt fællesskaber.

Hovedområderne er: 

- Bodyfulness

- Natur

- Bevægelse

- Lydbøger

- Sang

- Kost

- Fællesskab

bottom of page