Ikon10.png

WHO's definition af mental sundhed

Mental sundhed er en tilstand af velbefindende, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Mental sundhed rummer to dimensioner, henholdsvis en oplevelsesdimension og en funktionsdimension.

At opleve at have det godt, at være overvejende glad, i godt humør og tilfreds med livet samt at kunne klare dagligdags gøremål som fx at købe ind, lave mad, gå på arbejde, i skole, indgå i sociale relationer og at kunne håndtere dagligdagens forskellige udfordringer.