top of page
Råd til sund økonomi.png

PENSION, ØKONOMI OG ARV

 

Vi har talt med Jess Lykke Gregersen, som er advokat hos Ret & Råd i Odense, om testamente, arvinger og uskiftet bo.  

Samtale med advokat.JPG

FRA FØRTIDSPENSION TIL FOLKEPENSION

Hvis du modtager førtidspension, ændres den automatisk til folkepension måneden efter, du har nået folkepensionsalderen.

 

Du modtager et brev fra Udbetaling Danmark ca. et halvt før folkepensionsalderen.

TESTAMENTE

Et testamente er et juridisk bindende dokument, hvori man kan skrive, hvem der skal arve, når man dør.

Testamentet laves af advokaten efter aftale med dig. Efterfølgende skal du til dommeren for at skrive under på testamentet. Dommeren skal skrive under på, at du er tilstede, og du er i en fornuftsmæssig tilstand. Det betyder, at du er helt klar over, hvad det er, du skriver under på. Det hedder, at du er testamentshabil.

Børn og ægtefæller er stadig tvangsarvinger, også selvom du testamenterer en del af din formue til andre personer eller organisationer.

Det koster penge at få lavet et testamente ca. 4.000-5.000 kr. Du kan altid ringe til en advokat og spørge om prisen.

OVERSKRIFT

Indhold på vej.

HVEM ER ARVINGER?

Børn og ægtefæller er tvangsarvinger. Det vil sige, at de har krav på en del af arven.

Hvis afdøde ikke er gift og ikke har børn, så har man ingen tvangsarvinger. Det betyder, at der er ikke nogen, som skal arve en, som har krav på arv. Det kan være forældre eller søskende, der arver, men man kan også lave et testamente.

 

Hvis man er gift, så er det konen eller manden, som arver. Hvis man har en samlever, så skal man lave et testamente.

FORSIKRINGER I FORBINDELSE MED DØDSFALD:

Opsparet pension eller forsikring udbetales til nærmeste pårørende. Det kan være ægtefælle, samlever i mere end 2 år eller barn/børn. Hvis det ønskes, kan det skrives i policen, hvem nærmeste pårørende er f.eks. søn.

Testamenteregler.jpg

USKIFTET BO

At sidde i et uskiftet bo betyder, at du overtager din afdøde ægtefælles formue og ejendele, når ægtefællen er gået bort.

 

Det betyder at din afdøde ægtefælles livsarvinger (børn) vil først modtage deres arv, når du en dag går bort. Som længstlevende ægtefælle skifter du ikke med din afdøde ægtefælles livsarvinger (børn). 

 

Det er kun muligt for ægtefæller at sidde i uskiftet bo.

Hvad er et dødsbo?

Når en person afgår ved døden, så har den afdøde nogle ejendele, formue eller gæld. Det kalder man dødsboet. Dødsboet deles mellem arvingerne efter de gældende regler. Skifteretten styrer dødsboet.

bottom of page