ULF-TOLKE

Read More

Hvad er ULF-tolkning?

Baggrund og målsætning 

Mennesker med et udviklingshandicap skal reelt forstå og blive forstået, når de sidder med rundt om bordet og der træffes beslutninger om deres liv – for her er de eksperter.
 
Det giver en værdighed for udviklingshæmmede indadtil at få forståelige samfunds-relevante oplysninger og kunne indgå i en dialog, hvor de reelt bliver forstået.
Udadtil giver det også en følelse af værdighed at blive taget alvorlig og ikke kun blive inviteret indenfor af navn, men virkelig af gavn.
 
Udover at blive hørt og få indflydelse, så vil projektet give lokalkredsene et løft og engagement, og flere udviklingshæmmede vil blive aktive og flere aktiviteter vil blive sat i værk. Udviklingshæmmede vil blive bedre til at involvere sig i civilsamfundet – også som frivillige. ULF har set dette med de nuværende tre ULF-tolkes indsats.
 
Alle i ULF er demokratisk valgbare uanset hvordan deres kommunikationshandicap er og med den rigtige støtte vil ULF’ere kunne sidde i et hvilket som helst fora og tale på ULF’s vegne.
 
Projektet er et pionerprojekt, da ingen tidligere kan være sikker på, at det er udviklingshæmmedes egne ønsker, holdninger og viden, der er kommet til udtryk i de mange sammenhænge som ULF indgår i.

                                    Uddannelse af ULF-tolke

Der er udviklet et ULF-tolkekursus for mennesker der gerne vil lære, hvordan man tolker for målgruppen. 
 
Undervisere er personer med stor erfaring fra tolkning og udviklingshæmmede. 
 
Det afholdes på ULF’s landskontor i Vejle og strækker sig over to weekender med emner som:
 
  • ULF mærkesager, holdninger og synspunkter.
  • Bestyrelsesarbejde i ULF nationalt og på lokalplan.
  • Eksempler på mødeforløb, høringsproces, handicapråds arbejde osv. 
  • Hvordan lærer og forstår udviklingshæmmede? Det særlige ULF-sprog.
  • At spørge ind til om tekst og oplæg er forstået.
  • At forstå udviklingshæmmedes reaktioner og agere korrekt.
  • Forventningsafstemning som frivillig ULF-tolk.
 
Undervisningsformen er oplæg og rollespil.
 
Undervisningsmanual og -materiale er under konstant udvikling.
 
ULF-tolkene rekrutteres fra hele landet f.eks. blandt mennesker med erfaringer fra kommunikation eller med viden om udviklingshæmmedes læringsformer, på kommunikationsuddannelser, støttepersoner fra lokalkredsene m.v. 
 
ULF-tolkene skal være indstillede og forpligtede på, at deltage i projektet i 10 måneder som frivillige (transport og forplejning dækkes) samt fortsætte som ULF-tolk efter projektperioden. Forhåbentlig mod betaling, når lovgivningen er ændret.

VORES TEAM

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

Read More