top of page
ULF logo frivillig.png

ULF-Tolke

TF_Logo_Roed_CMYK.png

Projekt ULF-Tolke støttes af TrygFonden

Baggrund og målsætning 

Mennesker med et udviklingshandicap skal reelt forstå og blive forstået, når de sidder med rundt om bordet og der træffes beslutninger om deres liv – for her er de eksperter.
 
Det giver en værdighed for udviklingshæmmede indadtil at få forståelige samfunds-relevante oplysninger og kunne indgå i en dialog, hvor de reelt bliver forstået.
Udadtil giver det også en følelse af værdighed at blive taget alvorlig og ikke kun blive inviteret indenfor af navn, men virkelig af gavn.
 
Udover at blive hørt og få indflydelse, så vil projektet give lokalkredsene et løft og engagement, og flere udviklingshæmmede vil blive aktive og flere aktiviteter vil blive sat i værk. Udviklingshæmmede vil blive bedre til at involvere sig i civilsamfundet – også som frivillige. ULF har set dette med de nuværende tre ULF-tolkes indsats.
 

                                   

Skærmbillede 2018-09-04 kl. 14.33.40.png
Alle i ULF er demokratisk valgbare uanset hvordan deres kommunikationshandicap er og med den rigtige støtte vil ULF’ere kunne sidde i et hvilket som helst fora og tale på ULF’s vegne.
 
Projektet er et pionerprojekt, da ingen tidligere kan være sikker på, at det er udviklingshæmmedes egne ønsker, holdninger og viden, der er kommet til udtryk i de mange sammenhænge som ULF indgår i.
Demokratisk valgt.png
Undervisningsformen er oplæg og rollespil.
 
Undervisningsmanual og -materiale er under konstant udvikling.
 
ULF-tolkene rekrutteres fra hele landet f.eks. blandt mennesker med erfaringer fra kommunikation eller med viden om udviklingshæmmedes læringsformer, på kommunikationsuddannelser, støttepersoner fra lokalkredsene m.v.
Medarbejderråd.jpg

Uddannelse af ULF-tolke

Der er udviklet et ULF-tolkekursus for mennesker der gerne vil lære, hvordan man tolker for målgruppen. 
 
Undervisere er personer med stor erfaring fra tolkning og udviklingshæmmede. 
 
Det afholdes på ULF’s landskontor i Vejle og strækker sig over to weekender med emner som:
 
  • ULF mærkesager, holdninger og synspunkter.
  • Bestyrelsesarbejde i ULF nationalt og på lokalplan.
  • Eksempler på mødeforløb, høringsproces, handicapråds arbejde osv. 
  • Hvordan lærer og forstår udviklingshæmmede? Det særlige ULF-sprog.
  • At spørge ind til om tekst og oplæg er forstået.
  • At forstå udviklingshæmmedes reaktioner og agere korrekt.
  • Forventningsafstemning som frivillig ULF-tolk.

 

Evaluering

Projektet ”ULF-kreds tolk” er afsluttet. 

Gennem projektperioden er der blevet arbejdet på at finde og uddanne frivillige til at hjælpe og støtte ULFs lokalkredse. De frivillige får uddannelse og træning i at arbejde på en måde, hvor det sikres, at arbejdet foregår i tråd med ULFs værdier, og på den måde som den lokale bestyrelse ønsker. Støtten kommer både i form af støtte under bestyrelsesmøder, igennem politisk arbejde med byråd, og når der holdes sociale aktiviteter.

Vi har i projektperioden:

  • Udviklet ULF-tolkekursus

  • Udviklet undervisningsmanual og -materiale

  • Uddannet 11 ULF-tolke

Den afsluttende evaluering kan læses her ved at "klikke" på billedet herunder. 

 

Hvis du er interesseret i at høre mere om uddannelsen til ULF-tolk, så kan du kontakte os på mail ulf@ulf.dk

Evaluering Ulf-tolke.png
bottom of page